Veiligheid

VEILIGHEIDSBELEID

Alle klanten die originele SALT POWER GUNS zoutpistolen en alle variaties van SALT-pistolen kopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verschillende modellen, moeten verklaren dat ze achttien jaar of ouder zijn en akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen in het “Veiligheidsbeleid en de gedragscode” voordat ze hun bestelling voltooien.

BUGSHOOTER.NL en haar werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers en adviseurs nemen veiligheid allemaal serieus. Daarom hebben we dit “Veiligheidsbeleid en deze gedragscode” opgesteld voor het gebruik van ons product.


1. Behandel de POWER SALT GUNS altijd als een geladen vuurwapen. Richt het pistool in geen geval op personen, huisdieren of waardevolle persoonlijke eigendommen. Laat SALT GUNS nooit in een gespannen en geladen positie achter wanneer deze niet in gebruik is en laat de veiligheid altijd ingeschakeld totdat u besluit dat het veilig is om ermee te vuren in een richting die geen letsel of schade aan mensen, huisdieren of persoonlijk letsel veroorzaakt. eigendom.

2. RICHT NOOIT SALT-GUN IN DE RICHTING VAN HET LICHAAM, GEZICHT OF OGEN VAN EEN PERSOON. 

De POWER SALT GUNS spuiten een geweerpatroon van zout dat zich verder verspreidt naarmate het naar zijn doel toe beweegt en daarom mag het nooit worden afgevuurd als er mensen of huisdieren in het 180 graden-vlak voor het geweer zijn. Alle mensen en huisdieren moeten achter je staan ​​wanneer het geweer wordt afgevuurd of op een doelwit wordt gericht.

3. De SALT GUNS zijn UITSLUITEND bedoeld OM VLIEGEN EN ANDERE ONSCHADELIJKE INSECTEN TE SCHIETEN. Schiet niet op andere dieren, inclusief katten, honden en andere zoogdieren. Schiet niet op muizen, ratten of andere knaagdieren. Probeer geen giftige of anderszins gevaarlijke insecten/ongewervelden, reptielen of zoogdieren te schieten, inclusief maar niet beperkt tot slangen en schorpioenen. Schiet geen nuttige insecten zoals vlinders, bijen en andere bestuivende insecten. 

4. Onder geen beding mogen de SALT PISTOLEN op welke manier dan ook worden aangepast. Wijziging van het pistool is buitengewoon gevaarlijk en in sommige plaatsen tegen de wet. 


5. Verander, beschilder of verwijder de oranje veiligheidstip op de loop van de SALT GUNS niet. Deze tip, in veiligheidsoranje, is wettelijk verplicht en wordt gebruikt door wetshandhavingsinstanties om de SALT-GUNS te identificeren en deze te onderscheiden van echte wapens. Het niet naleven van deze vereiste kan ertoe leiden dat wetshandhavers de aard en het doel van de SALT GUNS verkeerd interpreteren en de persoon die het wapen draagt, blootstelt aan arrestatie of mogelijk letsel of overlijden door politieoptreden. Draag je SALT GUNS niet op een verborgen manier of op plaatsen waar dit verboden kan zijn. Draag de POWER SALT GUNS niet door veiligheidscontroles op luchthavens of andere beveiligde locaties. BUGSHOOTER, haar werknemers, functionarissen, directeuren en adviseurs en aannemers zijn niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik,

6. Onder geen enkele omstandigheid mag enige andere munitie, inclusief maar niet beperkt tot voorwerpen, projectielen, poeders, chemicaliën, vloeistoffen of andere stoffen, in de SALT POWER GUNS worden geladen, met uitzondering van gewoon keukenzout (NaCL). BUGSHOOTER, haar werknemers, functionarissen, directeuren en adviseurs en aannemers zijn niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik van enig type munitie dat niet uitdrukkelijk door het bedrijf is aanbevolen voor gebruik in de POWER SALT GUNS.

7. De koper en gebruikers van SALT GUNS zijn als enige en volledig verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van landelijke, staats- en andere gemeentelijke/lokale wetten met betrekking tot hun aankoop, bezit en gebruik van luchtgeweren, CO2-revolvers en andere gerelateerde wapens zoals als de SALT GUNS. De koper stemt ermee in alle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het aangeven van het product bij de juiste douanedienst in het land waarnaar het product wordt verzonden. 

8. NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR ZONDER DIRECT TOEZICHT VAN EEN VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENE DIE DIT VEILIGHEIDSBELEID EN DE GEDRAGSCODE HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN. 

BUGSHOOTER.NL., haar werknemers, functionarissen, directeuren en adviseurs en aannemers zijn niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde of ongecontroleerde gebruik van de SALT POWER GUNS door personen onder de 18 jaar en we zullen het product niet verkopen aan iemand die niet gecertificeerd dat ze achttien jaar of ouder zijn en dit “Veiligheidsbeleid en Gedragscode” hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord gaan.